Bir kaç kullanışlı dekorasyon önerisi

Evinizdeki ufak dekorasyon sorunlar?n? çok kolay müdahalelerle çözebilirsiniz.

1-yatak-basligi

Gözünüze ho? görünmeyen yatak ba?l???n? gizlemek için, üzerine bir perde örtebilirsiniz. Odan?z?n renklerine göre boyanm?? bir rustik korni?i yata??n?z?n ba??na monte edin ve be?endi?iniz bir kuma?? perde gibi as?n. 2-monitor-kilifi

Evinizdeki monitörler ho?unuza gitmiyorsa, onlar k?l?f yapabilirsiniz. 3-calisma-masasi

Çal??ma masan?z?n kar??s?nda kalan duvara yarat?c?l???n?z? körükleyecek nesneler ve imajlar yerle?tirebilirsiniz. Bu odan?z? sanatsal aç?dan da, i?levsel aç?dan da zenginle?tirecektir. 4-tul-perde-ev

E?er oturma odan?z? ikiye ay?rmak istiyorsan?z, bunu ??k bir tül perde yard?m?yla yapabilirsiniz. 5-mutfak-dolabi-perde

Da??n?k göründü?ünü dü?ündü?ünüz mutfak dolaplar?n?z? küçük perdeler yard?m?yla kapatabilirsiniz. Üstelik yapmas? çok kolay, yapman?z gereken tek ?ey, dolaplar?n?za korni? takmak. 6-tv-stor-perde

Televizyon dolab?n?za stor perde takarak, kullanmad???n?zda yok olmas?n? sa?layabilirsiniz. 7calisma-masasi-2

Evdeki çal??ma alan?n?z? sar? ve kahverengi renkler kullanarak, ofise çevirebilirsiniz. 8-evrak-raflari

Evraklar?n?z? ve e?yalar?n?z? saklad???n? raflar? desenli kuma?larla süsleyebilirsiniz. 9-mucevher-kutusu

Çekmecelerinize ufak, desenli kase ve tabaklar yerle?tirerek dev bir mücevher kutusu yaratm?? havas? olu?turabilirsiniz.

Bi Yorum Bırakın