Güvenli, uzun ömürlü bir elektrik tesisatı

Güvenli elektrik tesisatını uzmanına sorduk:

1. Bir ev için doğru ve iyi aydınlatma projesinin önemi nedir?Güvenli elektrik tesisatı

Aslında tüm mekanlar için doğru aydınlatma projesi çok önemli. Evlerde, kullanıcıların zevk ve tercihleri biraz daha ön planda olmakla beraber doğru bir aydınlatma hem enerji sarfiyatı, hem yaşam konforu için gerekli bir uygulama. Yanlış uygulanmış bir planda, kullanıcının en az vakit geçirdiği mekanlar gereksiz yere aydınlatılmış, en fazla yaşanan alanlarsa yeterince aydınlatılmamış olabilir. Mutfak gibi ince ve detaylı çalışılan mekanlarda doğru ve yeterli aydınlık düzeyi insan sağlığı için çok önemli. Gıdaların tam yıkanıp yıkanmadığı, ortam hijyeninin görülmesi ve olası kazaları önlemek ancak doğru bir aydınlık düzeyi ile sağlanır, Ayrıca enerji tasarrufunun önem kazandığı günümüzde doğru aydınlatma projesi ile gereksiz sarfiyatlar engellenerek bütçeniz de rahatlar.

2. Aydınlatma projesi ve sistemi için nelere dikkat etmeli?

Mekanların kullanım amaçları. Kullanıcının aydınlatma ve ışık tercihleri. Mekana girer gün ışığı miktarı. Kullanılacak aydınlatma armatürlerinin ve ışık kaynaklamn seçimi gibi kriterlere dikkat edilerek sağ­lıklı ve işlevsel bir aydınlatma siste­mi oluşturulabilir.


3. Hangi odaya, hangi ampul?

Evlerde ve ofisler günde yaklaşık 9-10 saat ışık kaynakları kullanılır. Önceleri daha çok halojen ve enlandesan ampuler kullanılsa da, günümüzde enerji tasarrufu ve çevre kriterleri ampul seçiminde oldukça büyük bir değişim yarattı. Artık evlerde de daha tasarruflu ampullere tercih ediliyor. Flöresan ve kompakt floresa ampuller hala kullanılsa da. h’em ebatları, hem enerji tasarruflu olması, hem de halojen rengine yakın etki verebildiği için LED ampuller daha çok tercih ediliyor. Her evi, kendi mimari kriterleri ile değerlendirmek lazım. Mimari kriterlerin ve kullanıcı özel tercihlerinin hakim olduğu noktalarda hala vurgulayıcı efekt aydınlatma için halojen ampuller de kullanılabiliyor.

Elektrik projesinde olması gereken birkaç detay:

Güvenli elektrik tesisatı


  • Tesisatın, sıva altı veya sıva üstü geçeceği yerler
  • Kullanım yerlerine göre doğru çıkış uçları
  • Müstakil bir evde sigorta ve tesisat kutusunun yeri
  • Acil durumlarda elektriği kesme düğmesinin yeri
  • Her çıkışa verilecek güç miktarı
  • Bağlantı hat şemaları ve tüm malzeme ve teçhizat standartları
  • Temel altı kablo girişleri için bırakılacak polietilen ve PVC boru kalınlıkları.

Bir Yorum Bırakın