Yatak odası nasıl aydınlatılmalı?

Yatak odas? nas?l ayd?nlat?lmal?? sorusunun cevab?n? Aysel Keskin veriyor…

Okuma ????? olarak ba?ucu ayd?nlatmas? yapabilirsiniz. Bu ?????n açma kapama dü?meleri hem kap?n?n yan?nda hem de ba?ucunuzda olmal?d?r. Tuvalet masas? ayn? zamanda makyaj masas? olarak da kullan?l?yorsa yo?un bir lokal ayd?nlatmaya ihtiyac?n?z olacakt?r. Giyinme üniteleriniz yatak odan?zda ise dolap önü ve içlerini ayd?nlatman?z da fayda vard?r.

Makyaj masas?n?n etraf?ndaki ayd?nlatma ve yata??n ba?ucunda olan ayd?nlatma, yatak odas?n?n en temel ayd?nlatmalar?d?r.

 

Bi Yorum Bırakın