Televizyon dolabınız ne kadar kullanışlı?

Televizyon dolab? sat?n al?rken bunlar? bilin!

Koltuk yeri: TV’yi nerede konumland?raca??n?z önemli. Koltu?u ekran?n 1/2×3 kadar mesafede yerle?tirmelisiniz.

Görü? aç?n?z? ayarlay?n: TV yüksekli?ini kontrol edin. Boynunuzu sürekli yukar? uzatmak zorunda kalmamal?s?n?z. Gözünüz ekran?n ortas?na odaklanacak konumda olmal?.

Ölçün: Dev ekranda izlemeyi mi seviyorsunuz? Geni?li?ini ölçün ve buna uygun bir dolap sat?n al?n. Böylece kenarlardan ta?arak tehlike yaratamaz. Ayr?ca eski tip bir televizyon için dolap derinli?ini de hesaba kat?n.

Kablolara dikkat: Aç?k rafl? dolaplar çok ??k ancak kablolar? gizlemek sorun olabilir. E?er ayn? anda birden faz- la cihaz kullan?yorsan?z, kablolar? gizlemek için tamamen aç?k rafl? sistemler yerine bir k?sm? kapakl? ya da s?rt paneli ç?kabilen modeller tercih edin. Ayr?ca arka bölümde ci- hazlar?n fazla ?s?nmas?n? önleyecek kadar bo?luk kalmal?.

Duvardan duvara

Evgör.

Televizyon dolab?

Dream televizyon paneli duvar? da de?erlendirerek bu kö?eyi ailece yay?l?p film izleyebilece?iniz bir sinema salonuna dönü?türüyor.

Malzeme: Ceviz kaplama gövde, çekmece ve ayaklar krom kaplama. Panelin ayr?ca LED ayd?nlatmas? bulunuyor,

Ölçüler: 270x50x180 cm.


Televizyon dolab?Tasar?m tutkunlar?na

www.tabletdesign.com

B-Mini’nin zarif tasar?m? farkl? stilleri sevenler için iyi bir alternatif. Sürgülü kapaklan ile içine kolayca ula?abilece?iniz dolab? ??k bir yemek tak?n?n yan?nda büfe gibi de de?erlendirebilirsiniz.

Malzeme: Do?al me?e kaplama, masif me?e ayaklar ve parlak laminat kapak. Ölçüler: 115x40x75 cm.

 

Kapal? ve derli topluTelevizyon dolab?

IKEA.

Stockholm cam kapakl? TV dolab?n?n iç raflar?n? ihtiyac?n?za göre ayarlayabiliyorsunuz. Ayr?ca s?rt panelindeki kablo ç?k??? da i?inizi kolayla?t?r?yor. Malzeme: Me?e cilal? ah?ap kaplama gövde, tempered camlar ve masif me?e ayaklar. Ölçüler: 75x37x174 cm.

Bi Yorum Bırakın