Sonbahar dekorasyon önerileri

Sonbahar geldi. Rengarenk yapraklar ve hafif pastel renkler hayat?m?z?n her yerine yerle?ti. Evimizde de bu de?i?imleri ya?atmak istersek yap?labilecek minik dokunu?lar var!

1. ?lk ad?m?m?z evdeki en büyük masa ile ilgili!

Salondaki yemek masas?n?n üzeri zaten bo? durmaz ama bu sefer mevsimi de yans?ts?n derseniz o zaman birkaç minik bal kaba?? ve sonbahar çiçekleri i?inizi görebilir.

Salondaki yemek masas?n?n üzeri zaten bo? durmaz ama bu sefer mevsimi de yans?ts?n derseniz o zaman birkaç minik bal kaba?? ve sonbahar çiçekleri i?inizi görebilir.

2. Evin içini ?s?tmak hiç bu kadar kolay olmam??t?!

De?i?ik duvar ka??tlar? size bu konuda yard?mc? olabilir. Özellikle s?cak renklerde olan duvar ka??tlar? daha s?cak ve yuva gibi hissedece?iniz bir oda yarat?r.

sonbahar dekorasyon önerileri

3. Sallanan sandalye sevilmez mi!

?sterseniz bit pazar?ndan al?p boyay?n isterseniz mobilya ma?azas?ndan al?n ama ya?murun kar?n ya????n? izlemek için bu sonbaharda evinizde mutlaka bulundurun.

sonbahar dekorasyon önerileri

4. Dantel bizim i?imiz!

Televizyonun ve hatta bilgisayar?n bile üzerine dantel örten milletiz. Bu sefer de minno? bir bal kaba??n? dantelle süsleyerek evdeki bir dekor haline getirebiliriz.

sonbahar dekorasyon önerileri

5. Yapraklar? de?erlendirmenin tam zaman?!

O rengarenk yapraklar evinizin havas?n? de?i?tirebilir üstelik size de minik bir terapi olabilir. Diledi?iniz bir yere yapraklarla diledi?iniz görseli olu?turabilirsiniz.

sonbahar dekorasyon önerileri

6. Kap? süsleri de tam size göre olanlardan!

Sonbahar meyveleri ya da yapraklar? akl?na gelebilen her rengi ile apartmandaki misafirlerinize merhaba diyebilir!

sonbahar dekorasyon önerileri

7. “Evin her yeri turuncu oldu” diye yak?n?yorsan?z biraz boya her ?eyi güzelle?tirir.

Sonbahar?n o a??r turuncu renklerinden s?k?ld?ysan?z sadece yapraklar?n? kullan?n onlar? da diledi?iniz renge boyayarak kap süsü haline getirin.

sonbahar dekorasyon önerileri

8. Kabaklar? de?erlendirmenin bir ba?ka yolu da burada

Hem yaprak hem kabak kullanmak evde de?i?ik bir dekorasyon yaratabilir. Kabaklar? akrilik boya ile boyay?p renk renk ve çe?it çe?it yapraklar?n?z? üzerine yap??t?rabilirsiniz.

sonbahar dekorasyon önerileri

9. Bahar çok uzakta olsa da ondan izler getirin!

Bahar sizin için çok uzakta gözüküyor olabilir ama tomurcuk tomurcuk olan dallar? evinizin bir kö?esinde bulundurmak size umut verecektir.

sonbahar dekorasyon önerileri

10. Bal kabaklar?na geri dönecek olursak!

Bunlar hep yabanc?lar?n oyunlar? demeyin. Akl?n?za bile getirmeyece?iniz bal kabaklar? asl?nda evi güzelle?tirmede bir numara!

sonbahar dekorasyon önerileri

11. Evdeki minik ayr?nt?lar bile mevsime ayak uydurabilir!

En mini?inden bardak altl?klar?n?z bile sonbahar diye ba??rabilir. Bunun için a?aç ve yapraklardan yard?m alabilirsiniz.

sonbahar dekorasyon önerileri

12. Yapraklarla sanat yapabilece?inizi söylemi?tim…

Benim öyle çok becerim yok diyenler de buraya. Yapraklar?n her birini beyaz ka??tlara yap??t?r?p evinizde de?i?ik bir kö?e yaratabilirsiniz.

sonbahar dekorasyon önerileri

13. Örgü, battaniye, ?al s?cak ?eylerin tam zaman?!

Evinizi ?s?tman?n bir di?er yolu da örgü ve kal?n örtülerden geçiyor. Sadece yast?k yüzlerini de?i?tirmeniz bile yeter.

sonbahar dekorasyon önerileri

14. Yemek masas?n? da hareketlendirin!

Yeme?e davetli olanlar evin dekorasyonuna uyumlu bir masa ile kar??la?t?klar?nda gözlerinden kalpler ç?kacak!

sonbahar dekorasyon önerileri

15. Son olarak kendinize bir okuma kö?esi yap?n!

Kar, ya?mur ve so?uk günler d??ar? ç?kmadan kendinizi mutlu edecek bir kö?eniz olsun. S?cak içece?inizi ve battaniyenizi al?p keyif yapabilirsiniz.

sonbahar dekorasyon önerileri

Bi Yorum Bırakın