Marshall boya ‘dan sıcak ve soğuk nötr renkler

Marshall boya ‘dan dileyene s?cak dileyene so?uk nötr renkler.

AkzoNobel Marshall‘?n 2012 sekiz renk ailesinde yer alan “S?cak ve So?uk Nötrler”, ya?ad??? mekanlara yeni renk ve anlamlar katmak isteyenlere pek çok seçenek sunuyor.

Ya?am alanlar?na klasik, kad?ns? bir dokunu?la konfor ve incelik katmak isteyenler için s?cak nötrler, mütevaz?l?k, natürellik ve berrakl?k arayanlar için ise so?uk nötrler çok ideal.

marshall1

Renklendir Hayat?” slogan? ve yenilerek, daha da renklenen kurumsal kimli?i ile insanlar?n hayat?na renk katmaya devam ediyor. AkzoNobel Marshall, uluslararas? çapta yürüttü?ü ara?t?rmalar? sonucunda belirledi?i 2012 Temas?, Renk Paleti ve Renkleri ile hayat? renklendirmeye devam ediyor. 2012’nin sekiz renk ailesinden olan s?cak ve so?uk nötrler, ya?am alanlar?na farkl? anlamlar kazand?rmak isteyen farkl? be?enilere hitap eden renkler sunuyor.

“Ç?plak, moda ve ??k” kavramlar?n?n temsilcisi: S?cak Nötrler

Keten bejinden kadifemsi güderiye, Cappucino’dan çikolata rengine, ç?plak, moda ve ??k kavramlar?yla bütünle?en s?cak nötrler renk paleti, bulundu?u mekana, klasik, kad?ns? bir dokunu?la konfor ve incelik yay?yor. Renk paletinde bulunan gri ve bej renkleri kar???nca sonuç, ola?anüstü zarif oluyor. Islak kum, sedef ve saten ça?r???mlar? veren bir ton olarak öne ç?k?yor. Somon renginin belli belirsiz izi, bu tonu ?s?t?yor. Pudra pembeleri ve koyu ye?ilimsi maviler ile mükemmel bir uyum sergiliyor. Ana s?cak nötrler, an?n atmosferi ile birlikte koyula?ma ve aç?lma e?ilimi gösteriyor. Geçen y?l?n istiridye kabu?u boz kahverengi tonu, bu y?lki palette, daha aç?k ve s?cak bir tonda karar k?lm?? durumda.

Mütevaz?l?k, natürellik ve berrakl?k arayanlara: So?uk Nötrler

marshall11

Gerçekte göründü?ü kadar da so?uk olmayan Marshall’?n so?uk nötrleri, son derece mütevaz?, natürel ve berrak. Birçok tonu kil, çak?l ta??, kur?un kalay ala??m? ve gümü? gibi metal tonlar?n? ça?r??t?r?rken, di?erleri ka??t, kemik ve ku? tüylerini akla getiriyor. Bu palet, sahile vuran nesneleri toplayarak geçinen birinin kulübesindeki de?erli e?yalara benziyor. So?uk nötrler renk paleti, asi, gümü?i gri, parlak ve koyu kombinasyonlar için mükemmel. Bir zemin olu?turmak üzere s?cak ye?il tonlar?n?n yan? s?ra so?uk palette yer alan di?er nötrleri de bir araya getiriyor. Geçen y?l?n modern, soluk, endüstriyel grisi lilaya çalarken, bu y?l?n renk tonu ise daha çok s?cak ye?il tonlar? içeriyor.

Bi Yorum Bırakın