Yatak için alışveriş

Nevresim tak?m?, yatak örtüsü ya da dekoratif yast?klar… Uzun y?llar y?pranmadan kullanabilece?iniz ve paran?z?n kar??l???n? alaca??n?z bir al??veri? için bilmeniz 

Telsiz telefonla kullanımı

Günümüzde kullan?m? bir hayli yayg?n olan telsiz telefonlar konu?ma sürelerinin fazlal???, telefon defteri ve arayan numaralar?n gözükmesi gibi özellikleriyle ya?am?n?z?