NG Kütahya Porselen Osmanlı tarzı kahve saatleri

NG Kütahya Porselen, Osmanl? motiflerini ta??yan özel kahve fincanlar?yla saraylara lay?k bir kahve keyfi ya?at?yor.

osmanli_kahve_saati_1

Kütahya Seramik Porselen Turizm A.?. Yönetim Kurulu Üyesi Sema Güral Sürmeli taraf?ndan tasarlanan fincanlar, saray zarafetini evlere getiriyor.

NG Kütahya Porselen, Osmanl? motifleriyle bezedi?i fincanlar?yla kahve saatlerine geleneksel bir hava kat?yor. En bilinen saray desenlerinin canl? renklerle harmanland??? fincanlar, dostlar?n?zla ya?ayaca??n?z lezzet dolu saatlere geleneksel bir stil kazand?r?yor.

osmanli_kahve_saati_2

Özel fincan koleksiyonlar? ?u anda, Kütahya Porselen ma?azalar?nda vitrinleri süslüyor. Koleksiyonlar?n fiyatlar? 29 TL ile 99 TL aras?nda de?i?iyor. Kütahya Porselen uzmanl???yla üretilen fincanlar, incecik ve zarif yap?lar?yla kendinizi sarayda hissetmenizi sa?l?yor.

Fincanlar, motiflerinin yan? s?ra renkleriyle de dikkat çekiyor. Desenlerle ahenk içinde olmas?na özellikle dikkat edilen canl? renkler, uyumlu bir birliktelik olu?turuyor.

Bi Yorum Bırakın