Konseptli ni?an foto?raflar? : Yabanc? sitelerde gördü?ümüz ni?an foto?raflar? genelde belli bir konsepte haz?rlan?yor. Zira bu foto?raflar save the date (davetiye) kart? olarak da kullan?labiliyor.

Genelde aç?k mekanlarda ve do?al ortamlardaki çekimler resimlere romantik bir hava verdi?i için tercih edilmi?. Bunun d???nda çiftlerin ilk tan??ma mekanlar? da resimlerin konsepti olarak ba?l?ca tercihlerden.  A?a??daki galeride örnek fikirler bulabilir, kendi ni?an foto?raflar?n?z için, foto?rafç?n?zdan böyle resimler isteyebilirsiniz.

konseptli-nisan-fotograflari-1

konseptli-nisan-fotograflari-10

konseptli-nisan-fotograflari-11