Karne hediyesi genç odası!

Okullar?n kapanmas? ile sizi mutlu eden çocu?unuz için, siz de bir sürpriz yap?n ve odas?n? yenileyin!

Bir ya? daha büyüyen ve olgunla?an çocu?unuz için odas?nda bir de?i?im yaparak onu hem ödüllendirmi? olursunuz, hem de bir ya? büyüdü?ünü hissettirerek onu sevindirebilirsiniz.

Ya?am alanlar?n?n her bir zerresine i?leyen s?ra d??? ve fonksiyonel mobilyalar?n tasar?mc?lar? elbette çocuk odalar? için de yarat?c?l?klar?n? konu?turuyorlar…

Kendi dünyas? olan odas?nda rahat etmesi ve geli?imini sa?layabilmesi için gereken konforu çocu?unuza sa?lamak sizin elinizde. Mesela odada büyük bir kitapl?k olsun ki kitap okuma al??kanl??? geli?sin ya da küçük de olsa oyun alan? olmal? ki yeteneklerini geli?tirebilsin…

Çal??ma masas? ve ayd?nlatma, çocuk odalar? için son derece önemli bir detay. Çal??ma masas?n?n hem bilgisayar için hem de ders çal??abilmesi için yeterli büyüklükte olmas?, ayd?nlatmalar?n ise ne çok fazla ne de çok lo? bir ???k vermesi laz?m…

Tepeden ayd?nlatmalar?n çocuk odalar? için ideal oldu?unu hat?rlatal?m. Beyaz ???k gözleri için her zaman daha faydal? olacakt?r…

Her ?eyin en iyisini vermek istedi?iniz çocu?unuz için hem kullan?m? rahat hem de onun hayal dünyas?n? cezbedecek mobilyalar seçmeniz ve bunu da karne döneminin sonras?nda yapman?z, onun için çok ho? bir de?i?iklik ayn? zamanda da mutluluk verici…

Mobilya ve aksesuar seçim ve uygulamas?n? ise birlikte yaparsan?z emin olun ki onu daha çok mutlu edeceksiniz…

Bi Yorum Bırakın