İyi yatak seçiminin önemli püf noktaları

Aylin Dalyano?lu, Pirelli Yataklar?: ”?yi yatak seçimi önemli”

”Eskiden yatak al?rken sadece uygun fiyatl? olmas?na bak?l?rd?. Bugün ise, yo?un i? temposunda uykudaki verimlili?in önemi anla??lmaya ba?lay?nca yatak seçimi daha fazla önem kazand?. Ortalama 8 saatimizi geçirdi?imiz yataklar?n, geri kalan 16 saatimizin ne kadar dinamik geçece?ini belirledi?i dü?ünülürse, son 5 y?ld?r yayl? yataktan ziyade yays?z, ortopedik yataklara yöneli? daha iyi anla??l?yor.

yatak-secimi

  • Dualcomfort Physiosystem teknolojisiyle üretilen yataklar vücudun 7 ayr? a??rl?k bölgesine farkl? ölçülerde destek verebilmektedir, böylece uyurken vücut dengeniz bozulmaz, do?ru pozisyonda uyursunuz ve kendinizi dinamik hissedersiniz. Sa?l?kl? uykunun verdi?i enerjiyle gün boyu dinamik kal?rs?n?z.
  • Lateks hammaddesi iskelet ve kas rahats?zl??? olanlarda tedavi edici, rahats?zl??? olmayanlarda bu rahats?zl?klar? önleyici etkiye sahiptir.
  • Lateks yataklar 17 cm kal?nl???ndad?r; yeterli kal?nl??? sa?layabilmek için lateks, lateksle veya süngerle yap??t?r?l?r. Bu da yata?? ideal ortopedik yap?dan uzakla?t?r?r. Block System ad? verilen üretim ?ekli sayesinde, 22 cm kal?nl??a kadar yap??kan kullan?lmadan tek blok lateks üretilebiliyor. Bu da yata??n hava geçirgenli?i mükemmel seviyeye ula?t?r?yor.
  • ?nsan vücudundaki nemin d??ar? at?lmas? için yataklar?n hava geçirgen olmas?na özen gösterilmelidir. Geni? hücreli yataklar nefes al?r, küflenme yapmaz ve terletmez.”

Bi Yorum Bırakın