ipli şişeler ile eviniz daha şık

ALL Decor’dan evinizi renklendirecek ipli ?i?e yap?m? tarifi…

ipli ?i?eler

Malzemeler:

  • ?i?e
  • ?stedi?iniz renkte ip
  • Makas
  • Yap??t?r?c?

 

ipli ?i?eler nas?l yap?l?r:

?pi ?i?enin alt k?sm?ndan ba?layarak yukar?ya do?ru düzgün bir ?ekilde sar?n. Birkaç farkl? renkte ip kullanacaksan?z, bir ipin bitti?i yerde di?er ip ba?layaca?? için ba?lant? noktalar?n? minik süslerle kamufle edebilirsiniz.

ipli ?i?eler

Bi Yorum Bırakın