İKEA’dan kullanışlı yatak odası fikirleri

??levsel bir yatak odas? fikirleri aray??? içindeyseniz bu fikirler çok ho?unuza gidebilir…

Yatak odas? fikirleri

 • Bu alan?n size hem rahat bir uyku vaat etmesi gerekiyor hem de tüm özel e?yalar?n?z? gizli tutabilecek i?levsellikte olmas? gerekiyor..Yatak odas? fikirleri
 • Küçük ya da büyük hiç fark etmez her oda büyüklü?üne sonsuz bir fikir denizi ile kar??n?za ç?kan ?kea bu yeni sezonda da yine renkleri, tasar?mlar? ve ilginç depolama fikirleri ile dolu yatak odalar?n? sizlerin be?enisine sunuyor…

yatak odas? fikirleri

 • ??te size yarat?c?l?kta s?n?r tan?mayan harika yatak odas? fikirleri…

yatak-odasi-fikirleri

 • Modern yatak odas? dekorasyonu için en önemli noktalardan bir tanesi fazla e?ya kullanmaktan kaç?nmakt?r. ?htiyaç ölçüsünde e?ya her hâlükârda yeterli olacakt?r. Ben dinlenmek sakinle?mek istiyorum diyen herkes mümkün oldu?unca sade bir dekorasyon çal??mas? gerçekle?tirmelidir.

yatak-odasi-fikirleri

 • Modern yatak odas? dekorasyonu için renk seçerken sakinle?tirici ve dinlendirici etkileri olan mavi ve tonlar? ile ye?il ve tonlar?n? tercih etmek en do?rusu olacakt?r. Odan?za biraz olsun renk katmak isterseniz, tek bir duvar? 3 boyutlu paneller ile renklendirerek de de?i?ik bir görünüm elde edebilirsiniz.

yatak-odasi-fikirleri

 • ?nsanlar romantik yatak odas? olu?turmaya çal???rlarken k?rm?z? a??rl?kl? renkleri tercih etmektedir. K?rm?z? renk ilk anda oldukça dikkat çekicidir fakat uzun süre bu ????a maruz kal?nd??? zaman rahats?zl?k verici ve tedirgin edici bir hal almaya ba?layabilir.

kucuk-yatak-odasi

 • Modern yatak odas? dekorasyonu için renk uyumunu hal?, perde, yatak örtüsü, nevresim tak?m? ve aksesuarlar? birbirlerini tamamlay?c? renklerde kullanarak bütünlük sa?layabilirsiniz. Küçük bir yatak odan?z var ise ayna kullanman?z gerekti?ini defalarca kez zaten duymu?sunuzdur.

gergin-tavan-uygulamasi

 • Ayna kullanmaya ek olarak da odan?z içerisine ferahl?k, derinlik ve farkl?l?k kazand?rmak aç?s?ndan gergin tavan uygulamas? yapt?rabilirsiniz.

surgulu-dolap-yatak-odasi

 • Küçük yatak odalar?nda ise sürgü kapakl? dolaplar tercih etmek kullan?m aç?s?ndan oldukça i?levsel olacakt?r.

yatak-odasi-perde-modeli-4

 • Sabahlar? uyand???n?zda güne? ?????n?n rahats?z edici etkilerinden korunmak için koyu renk perdeleri tercih etmelisiniz.

lambader-ornekleri

 • Ayd?nlatma seçiminde ise ayd?nlatmaya ek olarak abajur ve lambaderleri mutlaka kullanman?z gerekir. Ba?ucunuzda bulunan komodinlerin üzerinde abajurlar için yer yok ise abajurlar? ba?ucunuzdaki duvara monte edebilirsiniz.

super-yatak-odasi-icin-duvar

 • Modern yatak odas? dekorasyonu sadece gözünüze de?il de ruhunuza da hitap etmelidir. Bu nedenden dolay? su duvarlar? yapt?rmak bilakis sa?l???n?z aç?s?ndan sizlere iyi gelecektir.

queen-yatak-odasi

 • ?yi ve rahat bir uyku çekebilmeniz için belinize, s?rt?n?za en iyi gelecek yata?? alarak uyku kalitenizi maksimum seviyeye ç?karabilirsiniz.

Bi Yorum Bırakın