Homteks ev dekorasyonu

Homteks ev dekorasyonunun en önemli parçalar? olan kuma? ve duvar kaplamalar? için do?ru adresler aras?nda yer alan Homteks’in 2015 yaz koleksiyonu tüketicilerin be?enisine sunuluyor.

3

Homteks ev dekorasyonu

Homteks’in yaz koleksiyonunda yaprak desenleri, panolar vestrüktürlü kuma?lar öne ç?k?yor.
Trendy renkler ise toprak tonlar?, vizonun yan?nda turuncu, mor, ye?il, mavi, lacivert ve sar?. Perdelik kuma?lar ve tüller ise bu sezon yine gösteri? ve ihti?am? yans?t?yor, alt?n ve gümü? lamineli tüller mekanlara zenginlik kat?yor. De?i?ik dokuma teknikleri ile dokuland?r?lan tül, perdelik ve dö?emeliklerin de bu sezon evlere farkl?l?k kataca?? muhakkak.

Homteks’in duvar kaplamalar?nda ise bu sene desenden ziyade natürel renkler ve dokular ön planda. El okumas? do?al ürünler duvarlara de?i?ik bir hava katarken, do?al ürünlerde yeni teknikler ile ek izlerinin görülmeyecek düzeye indirilmi? olmas? da dikkat çekiyor. Homteks kuma? ve duvar kaplamas? koleksiyonunda tasar?m ve kullan?m özellikleri ile dünyan?n en iyi markalar?n? da tüketicilerin be?enisine sunuyor. Homteks’in Türkiye distribütörü oldu?u markalar aras?nda Belçikal? Arte ve Omexco, Frans?z Camengo ve Casamance, Ingiliz Designersguild, William Yeoward ve Royal Collection, Amerikal? Ralph Lauren ve Zimmer&Rohde, Alman Hodsoll Mckenzie, EtamineveWarner bulunuyor.

Bi Yorum Bırakın