Günümüzde banyolar için stil önerileri

Hayalinizdeki banyoyu planlamak hatta ba?tan m? tasarlamak istiyorsunuz? Bu y?l banyo e?ilimlerini su verimlili?i, SPA deneyimi, kompakt modüller olu?turuyor.

Banyolar için stil önerileri

Ege atmosferinde…

Marin tarz?nda bir banyo atmosferi yaratmak için öncelikle mekan?n geni? ve havadar olmas? ?art. Akdeniz stilini yans?tan
banyolar için stil önerilerimavi-beyaz ve k?rm?z? tonlar? ile olmazsa olmazlar aras?nda. Ta? duvarlar, cilas?z mermerler ve has?rlar? da unutmay?n. Tekstilde tercihinizi ketenden yana kullan?n. Duvarlar?n?za asaca??n?z çiçek ya da manzara tablolar? da size ilham verecektir,

Güne enerjik ba?layanlar…

??e renk seçimi ile ba?lay?n, Banyo duvarlar?n?z? renkli ve desenli duvar ka??tlar? ile kaplayarak banyonuzda ho? bir de?i?iklik yapabilirsiniz. K?rm?z?, sar?, turuncudan olu?an s?cak renk grubundan seçece?iniz bir rengi bask?n olarak kullanmaya çal???n, Banyo fayanslar?n? ve yer karolar?n? renkli seçmeniz halinde aksesuarlar?n?z? sade ve düz renklerde seçmeniz daha do?ru olacakt?r. Tam tersini seçmeniz durumunda; renkli havlular, çizgili du? perdeleri, tablo gibi küçük harcamalar yaparak banyonuzu ??kla?t?rabilirsiniz.

Rustik & Country…

K?r ya?am?n? hissettiren banyolar i? stresi, kalabal???n gürültüsünden uzakla?mak için birebir, Bu stilin temel özellikleri uyguland??? takdirde bu duygusal havay? elde etmek elimizde. Burada önemli olan mekan?n ana renginin beyaz olmas?. Banyo dolaplar?n?n da beyaz olmas?na dikkat edin, Ekru ve mavi tonlar?n? da aksesuar seçimlerinde kullan?labilirsiniz. Aslan ayakl? küvetler de bu tarz ile özde?le?mi? durumda. Porselen, cam e?yalar, seramik sürahiler, keten ve danteller de rustik tarz?n vazgeçilmezleri aras?nda.

Lüks temal?…

Günümüzde klasik stil kendine modern stil katarak ergonomik ve rahat çözümler sunuyor. Modern klasik bir banyo atmosferi
banyolar için stil önerileriyaratmak istiyorsan?z i?e ???lt?l? alt?n, gümü? tonlar?nda mozaikler, parlak seramikler, bak?r kaplamalar seçerek ba?lay?n, Mobilyalar?n formlar?n? klasik, malzemelerini ise modern seçin. Örne?in; modern lavaboya klasik ayna .

Mimimal…

??levselli?i ve sadeli?i bir arada sunan mobilyalar seçin. Bu mobilyalar? parlak fayanslarla kombine edin. Gelecek zaman?n ruhunu yans?tan armatürler bu tarz?n en büyük destekçisi. Masaj etkisi yapan küvetler, adeta duvar üzerinde yüzer gibi duran tezgahlar, dolap üniteleri ve boy dolaplar?, maksimum hijyen, kusursuz konfor sa?layan elektrikli klozetler ??k ve teknolojik görüntüleri sayesinde minimal tarz?n yans?t?c?s? olarak görülüyor. Ayr?ca banyolara estetik bir görünüm sa?layan banyo radyatörleri ile de ortamda gösteri?li bir etki yaratabilirsiniz,

Zen..

Bir bahçeyi banyoya ta??yormu?sunuz gibi dü?ünün. Dolay?s?yla ah?ap, bambu e?yalara, do?al ta?lara ve gün ?????na banyoda yer verebilirsiniz. Zen stili banyo dekorasyonunda yumu?ak renkler ve do?al tonlar kullanmaya çal???n. Fazla öne ç?kacak, parlak renklerde aksesuarlar kullanmaktan kaç?n?n, Mümkün oldu?unca do?al malzemeden üretilmi? ürünleri tercih edip aksesuarlarda a??r?ya kaçmamal?s?n?z, Banyonuzda ye?il bitki alanlar? olu?turabilirsiniz, Pencerelerde bambu jaluziler kullanarak do?al ?????n mümkün oldu?unca içeriye yans?mas?n? sa?layabilirsiniz. Bu banyoda kokulu mum, sabun ve tütsülerle kendinize zaman ay?r?n.

kaynak:evim

Bi Yorum Bırakın