En güncel gardırop düzeni fikirleri

Gard?rop düzeni fikirleri : Fazla vakit harcamadan, kusursuz düzende bir gard?roba sahip olmak istiyorsan?z, bu önerilere kulak vermelisiniz!

Gard?rop düzeni

Kad?nlar?n en büyük kâbusudur gard?roplar?. Hep arad?klar?n? bulamamaktan ve müsait yer olmad???ndan ?ikâyet edip durular. Asl?nda bu durumu yaratan kendileridir…

??te kad?nlar?n ortak derdi olan gard?rop düzenini sa?lamak için baz? ipuçlar?…

  • Çizme ve botlar?n?z? boylar?na göre ay?r?n. Ters koyarsan?z, topuk yüksekli?ini kolayca görebilirsiniz. Gündüz veya gece seçimlerinize yard?mc? olacakt?r.
  • Hemen alt kata da çantalar? biti?ik düzen dizerseniz, tak?lmamak daha kolay olur. Metalden bir ayakkab?l?k mükemmel bir çözüm getirir.
  • Jean’lerinizi ve ayn? tip pantolonlar?n?z? üst üste katlamak yerine yan yana as?n. Böylece hepsinin kesimini ve paça boyunu kolayca görebilirsiniz Özellikle seneler önce ald?klar?n? atamayanlardansan?z, hepsinin modelini hat?rlamak i?inize gelecektir.
  • Ask?lar?n boyutunu mümkün oldu?u kadar küçük tutun ki kendileri fazla yer kaplamadan giysilerinizi sergileyebilsinler.
  • Ayr?ca baz?lar?n?n omuz yerlerini sünger, vatka ile kaplarsan?z giysilerinizi giymeden önce bir de omuzlara ütü yapma derdinden kurtulmu? olursunuz.
  • Tak?lar?n?z? da göz önünde tutmak ama yer kaybetmemek istiyorsan?z, içi görünen küçük kutular? üst üste koyabilirsiniz. Ayn? formül makyaj malzemeleri için de ho? olur.
  • Odan?z?n herhangi bir yerine koyaca??n?z yürüyen ask?l?k dolab?n?za s??mayan ama s?k kulland???n?z giysileriniz için ayr?ca i?inize yarayacakt?r.

Bi Yorum Bırakın