Eviniz rutubetli mi? Rutubeti önlemek için…

Rutubeti önlemek için yapman?z gerekenler;

Ev ve binalar?n duvarlar?n?n kuzey taraf?na bakan k?s?mlar?n?n ?s? geçi?i s?ras?nda tavanlarda b?rakt??? su olay? rutubet demektir.

Rutubeti önlemek

Ev dekorasyonu da istenmeyen bir durumdur ve rahats?z edicidir. Rutubetin önüne geçmedi?iniz zaman ilerleyerek küf, mantar yosun gibi olu?umlara neden olursunuz.

  • Rutubet yay?lan k?s?mlarda boyalar dökülmeye ba?lam?? ise ilk olarak bu bölgeleri bir e?ya yard?m? ile kaz?y?p temizlemeniz gerekir. Daha sonras?nda duvara 1.5 cm kadar kal?nl?kta bir strafor yap??t?rma harc?n? uygulay?n.
  • Duvara yap??t?r?lan straforun üstünü kaplamak için mala kullanarak s?va harc?n? sürün
  • S?va harc?n? duvara iyice sürdüyseniz straforu duvardan kaymamas? için mala ile s?va filesi yap??t?rmak gerekir.
  • Son kat yap?lan s?va harc? iyice kuruyunca s?va esnas?nda olu?an hata ve fazlal?klar? z?mpara ile düzeltin sonra emicili?i az seviyeye indirmek için astar sürmeniz tavsiye olur.
  • Astar i?lemi de bittikten sonra rulo f?rça yard?m? ile duvar ya da tavan? boyay?n?z. Boya kuruduktan sonra ikinci kez üzerinden geçin.

Bu sayede rutubeti önlemeniz mümkündür.

Bi Yorum Bırakın