En trend koltuklar ve koltuk seçimi

Evde en çok zaman geçirilen yerdir oturma odalar?. Bu yüzden oturma gruplar? ve koltuklar ayr? bir önem ta??r.

 • Mobilyalar?n zevkli seçilmesi ve kullan??l? olmas? evin içinde geçirilen süreyi daha rahat ve mutlu k?lar. Bunun ba?l?ca ö?eleri oturma gruplar? ve koltuklard?r. Mobilyada tasar?m üssü MODOKO, 2012 koltuk trendlerini ve koltuk seçiminde püf noktalar? payla?t?.

trend-koltuk-takimi-mavi

 • 2012 koltuk ve oturma grubu tasar?mlar?nda rahatl?k ön planda olacak. Büyük yast?kl? modeller en çok tercih edilenler aras?nda. TV koltuklar?n?n yerini de iki ki?inin rahatça oturabilece?i ‘a?k koltuklar?’ ald?. Mekan?n?z geni?se ‘a?k koltuklar?n?’ tercih edebilirsiniz. Ah?ap 2012’nin de vazgeçilmezleri aras?nda. Klasik ah?ap görüntüsü yerine farkl? cila teknikleriyle mobilyalar?n?zda özel renkler olu?turabilir, desenli kuma?larla renklendirebilirsiniz.

trend-koltuk-takimi-kahve

 • Art?k kimse birbirinin ayn?s? evlerden ho?lanm?yor. Bu yüzden ki?isel üretimler (ki?iye özel mobilya) bu senenin trendi olacak. Ruh halinizi yans?tan tasar?m koltuklar?n?z evlerinizin ??kl???n? tamamlayacak. Hayal gücünüzün s?n?rlar?n? zorlay?n ve nas?l bir koltuk istedi?inizi tasarlay?n.
 • Koltuklar?n?zda z?t stilleri kullanarak ??kl??? yakalaman?z mümkün. Modern bir oturma grubuna klasik bir koltu?u kombine edebilirsiniz.

trend-koltuk-takimi-turuncu

 • Stüdyo dairelerin s?kça tercih edildi?i günümüzde çok fazla yer kaplamayan ergonomik ve fonksiyonel tasar?mlar?n ön plana ç?k?yor.
 • Farkl?l?ktan ho?lan?yorsan?z oturma grubu koleksiyonlar?nda inovatif yakla??mlar? da tercih edebilirsiniz. Müzik çalan kö?e tak?m? ya da uzaktan kumandayla otomatik olarak yatak haline gelebilen oturma gruplar?n? kullanabilirsiniz.

trend-koltuk-takimi-kitaplikli-model

 • Uzun süre kullan?m için ah?ab? tercih edin.
 • Bugünkü mobilya ve aksesuar seçeneklerinde her odan?n boyutuna göre ergonomik çözümler mümkün… Koltuk tak?m? almadan önce odan?z? ölçün ve kaba bir tasla??n? ç?kart?n. Be?endi?iniz oturma grubunu bu tasla?a yerle?tirerek nas?l göründü?üne bak?n.

trend-koltuk-siyah

 • Koltu?u uzun süre kullanmak istiyorsan?z sert ah?ap iskelet tercih edin.
 • Sat?n alma i?lemi s?ras?nda mutlaka koltu?a oturun s?rt ve belinizi destekliyor olmas?na dikkat edin.

trend-koltuk-bahce-tipi

 • Alaca??n?z koltuk güne? ?????na maruz bir konumda yer alacaksa dö?emeliklerde deri ve koyu renk kuma?lardan kaç?n?n, aç?k renkte kuma?lar tercih etmeye çal???n.
 • Çocuklar?n?z ufaksa ve evde evcil hayvan besliyorsan?z yüzleri kolayca ç?kabilen minderli koltuklar? tercih edin.Temizlik aç?s?ndan size kolayl?k sa?layacakt?r.

trend-koltuk-siyah-kadife

 • Kanepenize uygun bir koltuk bulamad?ysan?z, kanepenin kuma??na benzer yast?klarla koltuklar? var olan konsepte dahil edebilirsiniz.
 • Kuma?? korumak için koltuk kenarlar?na koruyucu k?l?f koyabilirsiniz.
 • Deri dö?emelikleri radyatör ve ?ömine gibi ?s? kaynaklar?ndan en az 30 cm uzakl?kta konumland?r?n. Ayr?ca deri dö?emeliklerin kurumas?n? engellemek için düzenli olarak bak?m yapt?rmay? ihmal etmeyin.

trend-koltuk-takimi-kahve-rahat

 • Rahat?n?za dü?künseniz uzanma koltu?u, ku? tüyü minder gibi alternatifleri tercih edebilirsiniz.
 • Koltu?u uzun süre kullanmak istiyorsan?z sert ah?ap iskelet tercih edin.
 • Sat?n alma i?lemi s?ras?nda mutlaka koltu?a oturun s?rt ve belinizi destekliyor olmas?na dikkat edin.
 • Alaca??n?z koltuk güne? ?????na maruz bir konumda yer alacaksa dö?emeliklerde deri ve koyu renk kuma?lardan kaç?n?n, aç?k renkte kuma?lar tercih etmeye çal???n.

Bi Yorum Bırakın