Dar balkon da kısa paslaşmalar

Dar balkon: ?ehirde ya??yorsan?z ve evinizin küçük bir balkonu varsa pratik fikirlere her zaman ihtiyaç duyars?n?z.

Yaz ak?amlan dostlarla sohbet etmek, ?arap e?li?inde müzik dinlemek, dergi okumak, güzel bir pazar sabah? kahvalt?s? yapmak gibi. Daha pek çokDar balkon keyfi s??d?rd???m?z ufak balkonlar?m?z? her yaz farkl? dekorasyon çözümleriyle keyif mabedlerine dönü?­türmek için yarat?c? fikirler arar?z.

Ege sahillerinde deniz manzaral? bir otel odas?n?n balkonu ya da yazl?k evlerimizin geni? teras ve balkonlar? kadar alana ve manza­raya sahip olamasan?z da ?ehirli balkonlar?n?zda da çok keyifli bir atmosfer yaratabilirsiniz.

Balkonunuzda yerinizin dar olmas? büyük dü?ünemeyece?iniz anlam?na gelmiyor. Küçük alanlarda bile bü­yük fikirler ve yarat?c? dekorasyon çözümlerini hayata geçirebilirsiniz. Tek yapman?z gereken akl?n?zdan geçenleri biraz sadele?tirmek ve basitle?tirmek.

Balkonunuzun her metrekaresinden maksimum fayday? elde etmeye çal???n ve önceli?inizi belirleyerek i?e ba?lay?n. Önceli?iniz balkonunuzda yemek yemek mi? Kitap – dergi keyfi yap?p müzik dinlemek mi, ayaklar?n?z? uzat?p dinlenmek mi yoksa sadece çiçek yeti?tirmek mi? Balkonunuzu ne ?ekilde de?erlendirmek is­tedi?inize karar verdikten sonra bir stil belirleyin ve be?endi?iniz dekorasyon fikirlerini hayata geçirin.

Biz sizin için, yaz aylar?nda yorucu ?ehir hayat?ndan kaç?p ya?ayabilece?iniz keyif dakikalar?n?, darac?k alanlara s??d?rmak için ilham verebilecek birkaç dekorasyon önerisi haz?rlad?k:

  • Balkonunuzu dinlenmek ve dergi, gazete, kitap okumak için kul­lanmak istiyorsan?z, en ideal oturma çözümü balkonun bir kö?esi­ne ah?aptan bir oturma grubu yapt?r?p üzerine bolca renkli yast?k atmak. Üstelik bu oturma grubunu bir sand?k gibi de tasarlatabilir ve depolama çözümü olarak da de?erlendirebilirsiniz.
  • Önceli?iniz balkonunuzda yemek yemekse, fazla yer kaplama­yan yuvarlak bistro masalar ve katlan?r sandalyeler en ideal çözüm. Masa-sandalye tak?m? almak yerine farkl? renk ve tarzda sandalye­leri ferforje veya ah?ap bir bistro masas?yla kombine edebilirsiniz.
  • Biraz renk ve farkl? dokulan bir arada kullanarak, dar bir balkon­da bile de?i?ik alanlar yaratabilirsiniz.
  • Balkonunuzun bir duvar?na boy aynas? monte ederek görsel bir hile yapabilir, alan? iki kat daha büyük gösterebilirsiniz.
  • Balkon aksesuarlar?n?z? ve çiçeklerinizi sergilemek için raflar ve katl? sistemler kullanarak yerden kazanabilirsiniz. Ikea’n?n katl? me­talik raf sistemleri veya duvara dayayabilece?iniz bir merdiven çi­çeklerinizi sergilemek için ideal bir çözüm.
  • ikea’n?n güne? enerjili Solig balkon ayd?nlatmalar?yla hem do?a­y? koruyabilir hem de yaz ak?amlar?n?za ???lt? katabilirsiniz.
  • Balkonunuzun bir kö?esinde, büyük bir galvaniz tepsinin içine sahilden toplad???n?z çak?l ta?lan ve kum koyarak farkl? boylarda be­yaz mumlar yakabilir, keyifli yaz ak?amlar?n?n tad?n? ç?karabilirsiniz.
  • Bu yaz tüm dekorasyon adreslerinde görmeye al??k?n oldu?u­nuz boy boy ve renk renk fenerleri duvar?n?za monte edebilir ya da farkl? boylarda galvaniz fenerleri balkonunuzun bir kö?esinde yere koyabilirsiniz.

Sizler için bir kaç tane küçük balkon dekorasyonu örnekleri derledik. Umar?m sizlere iyi fikirler verir.

Bi Yorum Bırakın