Çiçek desenli dekorasyonlar ile yenileniyoruz

Çiçek desenli dekorasyonlar : Hayat? renklendirmek için çiçeklerden ilham ald?k. Desenin stilize, geleneksel ya da ultramodern versiyonlar?yla ya?am alanlar?m?z hareketleniyor.

Vintage, k?r evi, boho, Akdenizli… Dekorasyonda taht kuran çiçek ve çiçek bask?l? ürünleri kullan?rken önce nas?l bir atmosfer yarataca??n?za , hangi stilin ve renklerin hangi odalarda daha uygun oldu?una karar vermek en iyisi.

Vintage etkisi: Çiçe?in en s?k kullan?ld??? vintage dekorasyonda klasik ?ngiliz gülleri ve ya k?r çiçeklerini baz alabilirsiniz. Renklerinizi de buna göre belirlemeyi unutmay?n. Güllerle pembe ve ye?iller, k?r çiçekleriyle mor, mavi ve sar?lar…

Etnik boho: Stilize çiçek motifliler geleneksel formlarla birle?erek dinamik bir etki yarat?yor. Esprili, biraz ç?lg?n ve yarat?c? gücünüzü kulland???n?z boho stili evlerde desen kullan?rken araya mutla?a düz renkler katarak ferahlat?n.

Akdenizli çiçekler: Güney sahillerinin serin ve samimi dekorasyonunda çiçek motifleri de art?k yer almaya ba?lad?. Koyu lacivert üzerine yay?lan iri çiçek motifleri kimi zam an etnik kimli?i koruyor, kimi zam ansa biraz Frans?z provans etkisi ta??yor.

Bi Yorum Bırakın