Bebek odası hazırlarken dikkat edin!

Hayata gözlerini yeni açacak bebe?inizin odas?n? do?ru kurgulamak için bir kaç fikrimiz var, umar?m faydal? olabiliriz…

1-sifonyer

Bebe?inizin minik k?yafetlerini, iç çama??rlar?n?, çorap ve tulumlar?n? koyabilece?iniz ?ifonyeri kullanmadan önce mutlaka temizleyin. Sat?n al?rken çekmece derinliklerine, sesiz çal??mas?na ve malzemesine dikkat edin. 2-buyuk-dolap

Bebek dolaplar? genellikle ince ve k?sa üretilir. ?lk görünü?te minik halleri göze sevimli gelse de bebe?inizin çobucak büyüyece?ini unutmay?n ve e?er bütçeniz varsa büyük bir dolap seçmeye özen gösterin. 3-yuvarlak-mobilyalar

Genel olarak mobilyalar? seçerken hatlar?n?n yuvarlak olmas?na dikkat edin. Ve mümkün oldu?unca cam malzemelerden uzak durun. 4-koltuk

Oday? düzenlerken kendinizi de unutmay?n. Odaya bir kö?e koltu?u alarak uykusuz gecelerinizde kendinize yard?mc? olun. Uykusuz geceler sizi bekliyor. 5-hali

Bebe?inizin emekleme döneminde hal?lar büyük önem ta??yor. Antibakteriyel özellikli, minimum tüylü modeller bebe?inizin sa?l??? aç?s?ndan önem ta??yor. 6-aydinlatma

Ayd?nlatmada spot, floresan gibi sert ???klar yerine sar? ve daha yumu?ak ayd?nlatmalar seçmelisiniz. 7-tema

Bütçeniz uygunsa oda mobilyalar?n? almadan önce bir tema belirleyin. Denizci, hayvan, melek, prenses, romantik gibi. Bu tema mobilya ve aksesuar seçiminde i?inizi kolayla?t?racakt?r. 8-sedir

Bebek odan?zda e?er uygun bir yer var ise ??k bir sedir veya koltuk ekleyenilirsiniz.

Bi Yorum Bırakın