Banyonuzu olduğundan büyük göstermek

Banyonuzu büyük göstermek : Banyonuzu do?ru bir planlama, yerinde seçilmi? vitriyelerle, iyi bir depolama alan?na ve konforlu bir mekana dönü?türmeniz mümkün!

Stili ne olursa olsun banyonuz küçükse hep küçük olacakt?r. Ama biraz renk de?i?ikli?i, ayd?nlatma, biraz görsel sihirle, küçük banyolar? do?ru depolama yöntemlerini kullanarak sevimli, rahatlat?c? mekanlar haline dönü?türebilirsiniz…

banyo 4

  1. Renklerin huzur verici etkisinden yararlan?n. Aç?k ve soft renkler, hem mekana daha geni? alan hissi verecek, hem de daha rahatlat?c? bir etki yaratacakt?r. Banyonuzda güçlü, çarp?c? renkler kullanmaktan kaç?n?n. Arka planda nötr, pastel renkleri ve beyaz tonlar? kullan?n. Aksesuarlarda ve havlularda vb. canl? renkleri kullanabilirsiniz.
  2. Do?ru ayd?nlatma yöntemleriyle mekan? daha geni? gösterebilirsiniz. Endirekt ayd?nlatmalar mekan? oldu?undan daha büyük gösterir. Genel banyo ayd?nlatmas?n?n yan? s?ra ayna üzerine monte edebilece?iniz ayd?nlatmalar hem i?levsel hem de dekoratif olacakt?r.
  3. Aynalar: Lavabonuzun üstüne büyük bir ayna yerle?tirin ya da irili ufakl? birkaç ayna kullanarak bir tarz yarat?n. Büyük ayna, mekan? ve ????? yans?tarak, daha geni? gösterecektir.
  4. Yer dö?emeleri: Yerleriniz aç?k renk ve büyük karolardan olsun. Aç?k renk yer karolar? banyonuzu daha geni? gösterecektir. De?i?tirmeye imkan?n?z yoksa aç?k renk banyo hal?s? tercih edin.
  5. Aksesuarlar: Büyük aksesuarlar? tercih edin. Küçük aksesuarlar yerine tek, büyük parçalar? seçin. Büyük paspas veya büyük sepet içine yerle?tirece?iniz havlular vb.
  6. Duvar ka??d? renkleri: Duvar ka??d? kullanacaksan?z aç?k tonlar? tercih edin.
  7. ?effaf du?a kabin: Gözünüzün önündeki görsel kalabal?klar? kald?r?n. Buzlu du?a kabin yerine ?effaf cam kullan?n. Banyo perdesi kullan?yorsan?z, perdeyi aç?k tonlardan seçin ve perdenizi kullanmad???n?z zamanlarda aç?k b?rak?n.
  8. Depolama alanlar? ekleyin. Da??n?klara son verin. Göz önündeki kalabal?klar? dolaplara yerle?tirin. Boy dolab?, ortal?kta biriken ?ampuan ve havlular? kald?rmak için do?ru bir uygulamad?r. Lavabo dolab? yerine daha küçük ama i?levsel bir ünite de tercih edebilirsiniz. Çekmece ünitesi de küçük banyonuzda depolama için iyi bir çözüm olacakt?r.

Bi Yorum Bırakın