Alfemo’dan müşteriye özel mobilya

Alfemo’dan mü?teriye özel mobilya : Alfemo, butik kuma? uygulama sistemi Mix&Match ile mü?terilerine özel istedikleri renk ve desenden mobilya üretecek.

Alfemo, yeni ma?aza ve ürün konseptiyle birlikte butik kuma? uygulama sistemi Mix&Match’i de tan?tt?. Alfemo Genel Müdürü Ramazan Davulcuo?lu, “Mobilya sektörüne yenilik getirecek Mix&Match sistemi ile mü?terilerimizin seçece?i kuma? ve renge özel üretim yapaca??z” dedi.

alfemo_musteriye_ozel_mobilya

Adana-Kayseri-Nev?ehir ve Antakya’da yeni aç?lan konsept ma?azalar?n ziyaret edildi?i tur boyunca yeni konsept, yeni ürünler ve dö?emeli ürün ailesindeki ki?iselle?tirme imkan?n? s?n?rs?zla?t?ran Mix&Match kuma? uygulamas? de?erlendirildi.

Alfemo yeni ürün ve konseptinin detayl? olarak ele al?nd??? 2012 katalo?unu da ilk kez bayiler ile bulu?turan toplant?da, Alfemo Genel Müdürü Ramazan Davulcuo?lu, Türkiye’de bir ilke imza att?klar?n? belirterek, ‘Mobilya sektörüne yenilik getirecek Mix&Match sistemi ile mü?terilerimizin seçece?i kuma? ve renge özel üretim yapaca??z. Türkiye’de daha çok butik mobilya markalar?n?n verdi?i bu hizmeti seri üretim. Yapan markalar aras?nda tüketiciye herhangi bir fiyat fark? yans?tmadan gerçekle?tiren ilk marka olaca??z.

Hedefimiz, ?MOB 2012’de ilk kez sektörle bulu?turdu?umuz yeni. Konseptimizi her geçen gün daha çok noktadan tüketiciye ula?t?rarak yolumuza devam etmek‘ dedi.

Bi Yorum Bırakın