Ahşap küvet modelleri, kaplama küvet çeşitleri

Banyo dekorasyonunda son y?llarda ah?ap seçimi oldukça popüler.

Özellikle banyolar?n yenilenme ve ar?nma merkezleri oldu?u konusunda hem fikir olan tasar?mc?lar birbirinden ??k ah?ap küvet tasar?mlar? ile göz dolduruyor. Estetik görünümü ve kullan?m rahatl???ndan dolay? tercih edilen ve metal aksesuar seçimleri ile modern bir hava kazand?r?lan 2012 ah?ap küvet modelleri…

Sadece bir banyoyu doldurarak davetkar bir banyo olu?turamazs?n?z. Ho? ve çekici bir banyo olu?turmak için seçilen malzeme ve kaplama renk seçeneklerinin s?cakl?k ve konfor hissi sa?lamas? gerekir. Örne?in SPA gibi benzersiz bir ortam olu?turmak için gerçek ah?ap idealdir. Ayn? zamanda banyo ya?am alan?n?z?n bir parças? olaca?? için yatak odan?zda veya eviniz ba?ka bir kö?esinde hissetti?iniz ah?ab?n konukseverli?ini banyoda da hissetmek huzur vericidir.

Suya dayan?kl? yüzeyler

Birçok insan hala ah?ap ve banyo birbirine z?t oldu?una inan?r. Ancak, bu konuda, banyo mobilyalar?, ev mobilyalar? ile kar??la?t?r?lmamal?d?r. Banyo mobilyalar? uygulama alan? için özel olarak üretilmi? ve hem de su ve artan neme dayan?kl?d?r.

Profesyonel ar?tma ve i?leme gibi niteliklere ula?mak için gereklidir. Örne?in, Duravit mobilya özellikleri PVC’siz ve suya dayan?kl?, PU ba?l? kenarlar?.Yüzeyler,su itici özelli?i son derece itina ile uygular?n?r. Ah?ap banyoda su ile do?rudan ve uzun süreli temas elbette kaç?n?lmal?d?r.

Uygun bak?m önemlidir. Mobilya nemli bir mikrofiber bez ile silin ve banyonun düzenli havaland?r?lmas?n? sa?lay?n. Bu, y?llarca en üst düzeyde ya?am banyo keyfini devam etmenizi garanti edecektir.

Ayn? zamanda iç ve d?? mekanda kullan?labilen küvet panelleriyle birlikte bu keyfi d?? mekanda da hissetmek mümkündür.

 

3 Yorum

 • marangos
  Ocak 5, 2013 12:31 am

  İstanbulda Ahşap Küvetler Üretiyoruz , Ürünlerimize Aşağıdaki Adresten Ulaşabilirsiniz
  ***

  • Yeşim
   Şubat 6, 2018 9:52 pm

   Adres telefon bilgisi rica edicem görünmüyor

   • ersink
    Şubat 7, 2018 9:32 am

    Merhabalar. Kâr amacı güdmeksizin biz bu ürünlerin sadece tanıtımını yapıyoruz. İmalat ve sipariş için bulunduğunuz bölgede ki firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

Bi Yorum Bırakın