2012’nin Moda trendlerini evinizde deneyin

Moda ve dekorasyon birbirinden ilham almay? çok seviyor. Bu senenin renkleri olan turkuaz, ye?il ve turuncunun etkisini de dekorasyonda görebilirsiniz.

Tüm dünyada dekorasyon modas?n? belirleyen ki?ilerin, ekonomik krizden etkilenen bütün dünya ülkeleri için dekorasyon ve moda konusunda daha ucuz daha ak?ll?ca çözümler için yo?un çaba sarf etmektedir. Önümüzdeki y?llarda Dekorasyon modas?n? etkileyecek unsurlar ise hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak son trend anlay??? da de?i?ecektir

turkuaz-dekorasyonModada her yeni koleksiyonda, dünyaya damga vurmu? her ak?mda benzer etkileri dekorasyonda da görmeye ba?l?yoruz. Bu senenin renkleri olan turkuaz, ye?il ve turuncunun etkisini de dekorasyonda görebilirsiniz.

Dekorasyon biraz da evinizi giydirmekle e?de?er. Elbette onun da bir modas? var. Trendlerin takipçisi olup ??k bir dekorasyon yaratmak mümkün. Hem gündemin gerisinde olmay?p hem de kendinizi iyi hissedece?iniz bir ya?am alan? olu?turabilirsiniz.

Moday? takip etmek bir yana herkesin kendine has bir stili olmal?. Kimimiz daha maskulen kimimiz daha Feminen dekorasyon çizgilerini seviyor olabiliriz. Retro vazgeçilmezimiz olabilir ya da vintageden kopamam diyebilirsiniz. Bu noktada önemli olan stilinizi belirleyip hem kendinize yak??an? hem de evinize yak??an? belirlemelisiniz.

Bi Yorum Bırakın