Monthly ArchivesTemmuz 2011

Telsiz telefonla kullanımı

Günümüzde kullan?m? bir hayli yayg?n olan telsiz telefonlar konu?ma sürelerinin fazlal???, telefon defteri ve arayan numaralar?n gözükmesi gibi özellikleriyle ya?am?n?z?